ระบบจัดการเนื้อหา (Content)

Pages Plus Technology ได้วางแผนการทำงานของระบบนี้เป็น Element ซึ่งในแต่ละ Element มีรูปแบบการเขียนข้อมูลหรือประกอบการเขียนข้อมูลที่แตกแต่งกันไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน มีความเข้าใจง่าย เพิ่มความสวยงาม แปลกใหม่ให้เว็บไซต์ Pages Plus ให้ลูกค้าใช้งานในส่วนนี้ฟรีสำหรับทุกแพ็คเกจ …..

 • Timeline

  สร้างบทความสั้นแสดงผลเป็นแบบไทม์ไลน์

 • Image Separator

  สร้างพื้นหลังแบบแสดงรูปภาพอยู่ตรงกลาง

 • Info Banner

  สร้างแบนเนอร์สวยๆแบบอนิเมชั่น

 • Info Box

  สร้างข้อมูลโดยใช้รูปภาพหรือไอคอนประกอบ

 • Info Circle

  สร้างกลุ่มข้อมูล แสดงผลของข้อมูลเป็นวงกลม

 • Info List

  สร้างข้อมูลโดยใช้รูปภาพหรือไอคอนประกอบ

 • Info Table

  สร้างข้อมูลทั่วไปแสดงผลแบบ Table

 • Interactive Banner

  สร้างแบนเนอร์แบบอนิเมชั่นรูปแบบหนึ่ง

 • Just Icon

  แสดงข้อความที่ต้องการเมื่อเม้าส์สัมผัสรูปภาพ

 • Fancy List

  สร้างข้อมูลเป็นรายการโดยมี Bullet

 • Modal Box

  สร้าง Pop-Up ในรูปแบบต่างๆ

 • Row Effect

  สร้างพื้นหลังพิเศษของข้อมูลแบบ Parallax