การเตรียมความพร้อมก่อนทำเว็บไซต์

การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลำดับหรือขั้นตอน ส่งผลให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการ รวดเร็ว และง่ายต่อการจัดการข้อมูลในภายหลัง หรือส่งมอบงานต่อให้บุคคลอื่นดูแลต่อ

 • เลือก Package ที่เหมาะสม

  ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกแพ็คเก็จที่มีฟังก์ชั่นครบเสมอไป หากต้องการเปลี่ยนแพ็คเก็จทำได้ในภายหลัง

 • ชื่อเว็บไซต์ (โดเมน)

  การตั้งชื่อควรตั้งให้มีความหมายหรือบ่งบอกถึงสินค้า บริการ หรือชื่อองค์กร ของผู้เจ้าของเว็บไซต์ แนะนำให้ใช้คำสั้นๆ เข้าใจได้ เพื่อง่ายต่อการจดจำ ลูกค้าสามารถใช้ .com .net ได้ฟรีตลอดการบริการ

 • ชำระค่าบริการ

  เมื่อเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมได้แล้ว สั่งซื้อจากหน้าเว็บไซต์หรือพนักงานขาย พร้อมชำระเงินค่าแพ็คเก็จพร้อมยืนยันการชำระเงิน เว็บไซต์จะถูกเปิดการใช้งานให้แก่ลูกค้า โดยการส่งรายละเอียดต่างๆไปทางอีเมล์

 • จัดเตรียมข้อมูล

  การจัดการข้อมูลมีความใกล้เคียงกับการทำหนังสือ สารบัญในหนังสือเสมือนเมนูบนเว็บไซต์ เนื้อหาในหนังหนังสือเสมือนหน้าต่างๆบนเว็บไซต์ ข้อมูลหลักๆประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และไฟล์ดาวน์โหลด

 • ศึกษาคู่มือการใช้งาน

  Pages Plus Technology เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถจัดทำเว็บไซต์แบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่มีความจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเลย เรามีฟังก์ชั่นมากมายให้ลูกค้าได้ศึกษาในรูปแบบของวีดีโอ

 • ช่องทางโปรโมท

  การโปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อาจจะเริ่มตั้งแต่การโปรโมทเว็บไซต์แบบฟรี ผ่านโซเชียลเนตเวิร์ค ไปจนถึงการโปรโมทแบบเสียเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย