ระบบจัดการเนื้อหา (Content)

Pages Plus Technology ได้วางแผนการทำงานของระบบนี้เป็น Element ซึ่งในแต่ละ Element มีรูปแบบการเขียนข้อมูลหรือประกอบการเขียนข้อมูลที่แตกแต่งกันไป เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน มีความเข้าใจง่าย เพิ่มความสวยงาม แปลกใหม่ให้เว็บไซต์ Pages Plus ให้ลูกค้าใช้งานในส่วนนี้ฟรีสำหรับทุกแพ็คเกจ …..

 • Row & Column

  สร้างแถวและคอลัมน์แบบ Responsive

 • Text Block

  สร้างข้อความแบบตัวอักษรคล้าย MS Word

 • Single Image

  สร้างรูปภาพและแสดงผลแบบอนิเมชั่น

 • Social Media

  ติดตั้ง Share หรือ Link กับโซเชียลยอดนิยม

 • FQA List

  สร้างข้อมูลถาม-ตอบหรือคำถามที่พบบ่อย

 • Tabs & Tour

  สร้างข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในแทบบาร์

 • Titles List

  สร้างหัวข้อแบบต่างๆใช้ฟ้อนท์จาก Google ได้

 • Benefits

  สร้างข้อมูลโดยใช้ไอคอนหรือรูปภาพประกอบ

 • Fancy Separators

  สร้างเส้นขั้นแบ่งระหว่างเนื้อหาส่วนต่างๆ

 • Call To Action

  เป็นกรอบที่ต้องการเน้นให้เห็นเป็นพิเศษ

 • Button

  สร้างปุ่มลิงค์ เปลี่ยนสี ข้อความ ใส่ไอคอน

 • Video Player

  เพิ่มวีดีโอจาก Yotube Vimeo ในหน้าเว็บไซต์